Wpływ pływania na nasze dzieci

0
1090

Nauka pływania w Warszawie
Nauka pływania w Warszawie

Aktywność fizyczna towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Jednym z jej istotnych elementów dla rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego jest pływanie. Szczególnie ważny wpływ ta dziedzina wywiera na rozwijające się dziecko, które uczestnicząc w zajęciach z pływania kształtuje swoją osobowość, charakter oraz świadomość potrzeby ruchu, która odgrywa istotną rolę w jego późniejszym życiu. Dziecko uczęszczając na zajęcia z pływania kształtuje pewność siebie, która może zaowocować nie tylko w sporcie, ale również w różnych aspektach życia, gdzie dziecko napotkać może przeciwności, którym będzie musiało sprostać. Rozwija także samodyscyplinę, która jest istotna przy uczeniu się umiejętności pływackich. Ponadto pozwala na zwiększenie efektywności nauki poprzez podporządkowanie się dziecka metodom oraz zasadom stosowanym przez nauczyciela, czy trenera. Pracuje ono w grupie, która skupia osoby o podobnych zainteresowaniach, przechodzących przez te same etapy nauki, treningu, wspierających siebie nawzajem, integrujących się ze sobą. Dziecko uczy się zasady ,, fair-play”, czyli wzajemnego szacunku nie tylko wobec innych zawodników, ale zwłaszcza dla samego siebie. Poprzez godne i sprawiedliwe zachowanie, odnoszenie się z szacunkiem do innych zawodników wywierany jest pozytywny wpływ wychowawczy. Ciężka praca jest nieodzownym elementem pływania. Dzieci podczas tego procesu uświadamiają sobie jak dużą rolę odgrywa tu systematyczność, obowiązkowość i zaangażowanie. Pływanie uczy także cierpliwości, gdyż aby osiągnąć swój cel na efekty należy czekać miesiąc, rok, a nawet i dłużej. Poza tym, dzięki tej dyscyplinie dzieci uczą się zarządzania własnym czasem. Dziecko musi z tego powodu tak zorganizować sobie dzień, aby wykonać także inne zamierzone plany. Sport uczy poświęcenia, ponieważ przyszli zawodnicy  muszą  być świadomi tego, aby osiągnąć zamierzony cel, niejednokrotnie będą musieli zrezygnować z wielu rzeczy. Doskonalenie umiejętności w środowisku wodnym wymaga skupienia się na technice oraz ciągłej pracy nad swoimi ruchami.

Nauka pływania w Warszawie, polecamy: https://www.swimmingforlife.pl/

Poza tym szczególnie ważne są także przyjaźń i szacunek do kolegów uczestniczących w zajęciach, czy treningach, które uświadamiają dziecku, że ktoś wykonujący podobne zadania pracuje równie ciężko, a niekiedy nawet ciężej od nich. Taki proces sprzyja zawieraniu przyjaźni i integrowaniu się z rówieśnikami. Już od początku nauki dzieci powinny wyznaczać sobie cele, które chcą osiągnąć, ucząc się przy tym systematycznego i sumiennego ich realizowania. Podczas zajęć sportowych, nauki pływania kształtowana jest odwaga. Dziecko musi stawić czoła możliwości wystąpienia przegranej lub wykonać ćwiczenie, które jest dla niego nowością. Ponadto poprzez uczęszczanie na zajęcia nauki pływania lub treningi zaczyna ono doceniać wspierające je osoby. Duży wpływ w tym aspekcie mają przede wszystkim rodzice. Wiąże się to z faktem, że pływanie jest jedną z najtrudniejszych dyscyplin sportowych. Muszą więc oni wspierać, motywować dziecko oraz uświadamiać mu, że pływanie przynosi wiele korzyści. Oprócz tego duży wpływ na naukę pływania ma także trener, czy instruktor, który powinien podmiotowo traktować ucznia, motywować go do działania oraz przekazywać mu swoją wiedzę na temat pływania.

W nauce czy trenowaniu szczególną rolę odgrywa także współczucie. Dziecko wiedząc o tym, co oznacza brak osiągnięcia własnego celu potrafi bowiem pocieszyć kolegę, a w konsekwencji także inne osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowych.

Jest świadome swoich czynów i wie jak postępować w środowisku wodnym. Dziecko podczas pływania wzmacnia i hartuje swój organizm, dzięki czemu jest odporne na infekcje i choroby oraz rozwija swój organizm w harmonijny sposób.