Jutro wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym.

0
932

Wiele korzystnych zmian dla klientów.

Od soboty obowiązywać zacznie
znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym nakładająca na banki
i pośredników kredytowych dodatkowe obowiązki związane z udzielaniem
kredytu mieszkaniowego. Ich oferty mają być bardziej przejrzyste
dla klienta. Instytucje finansowe będą też miały 21 dni na wydanie
decyzji pozytywnej lub negatywnej ws. kredytu, przy czym odmowa powinna
zostać uzasadniona. Ustawa wprowadza także proklienckie zmiany dotyczące
spłaty kredytów.

Ustawa
o kredycie hipotecznym nie dokonuje rewolucji, aczkolwiek wprowadza
kilka istotnych zmian i udogodnień z punktu widzenia klienta
– mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Kijanka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Grupy Deweloperskiej Geo.

Zgodnie
z nową ustawą pożyczkodawca będzie miał 21 dni od dnia złożenia
przez klienta wniosku o kredyt na wydanie decyzji i poinformowanie
o niej zainteresowanego. Z kolei już po zawarciu umowy klient będzie
miał 14 dni na jej wypowiedzenie, gdyby np. po uważnej lekturze
przekonał się, że w innym banku ma szansę otrzymać kredyt na lepszych
warunkach.

Kredyty będą teraz
udzielane tylko przez banki i SKOK-i z wyłączeniem firm pożyczkowych.
Ponadto będą udzielane tylko w walucie, w której się zarabia. Nie jest
to nowość, ponieważ jedna z rekomendacji KNF wprowadzała tego typu
uzgodnienie, natomiast teraz będzie to uregulowane w formie ustawy
– wyjaśnia Piotr Kijanka.

Ustawodawca
wprowadza też regulacje dotyczące sposobu reklamowania kredytów
hipotecznych. Instytucje finansowe będą musiały wyraźnie wskazać
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania w miejscu co najmniej tak
widocznym jak informację o oprocentowaniu kredytu hipotecznego
oraz informować o innych warunkach kredytu, takich jak czas jego
trwania, rodzaj oprocentowania, liczba i wysokość rat. Ponadto banki
nie będą mogły uzależniać przyznania kredytu od nabycia innych produktów
przy okazji kredytu hipotecznego. Cross-selling nadal będzie dozwolony,
ale nie może być stosowany jako warunek przyznania kredytu.

Według
nowych przepisów w razie problemów klienta ze spłatą rat bank wezwie go
do dokonania wpłaty, musi jednak wyznaczyć termin nie krótszy niż 14
dni oraz poinformować o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację
zadłużenia.

Bank ma obowiązek
zaproponować restrukturyzację, czy to w formie wakacji kredytowych, czy
wydłużonego czasu spłaty odsetek. Jeśli to nie przyniesie efektu, klient
będzie miał pół roku na sprzedaż swojego mieszkania –
mówi Piotr Kijanka. –
Inne udogodnienie, które wprowadza regulacja, dotyczy wcześniejszej
spłaty kredytu. Chodzi o sytuację, w której klient spłaca kredyt po
upływie 3 lat od momentu jego zaciągnięcia, wówczas nie będzie płacił
wyższych odsetek.

Jak podkreśla
Piotr Kijanka, wchodzące w życie zmiany należy ocenić pozytywnie,
głównie ze względu na to, że oferty instytucji finansowych będą bardziej
przejrzyste dla klientów. To z kolei powinno zwiększyć zaufanie
potencjalnych kredytobiorców, a co za tym idzie – ich zainteresowanie
zakupem nieruchomości. A to już jest dobra informacja dla deweloperów.
Na nowe przepisy muszą zwrócić szczególną uwagę firmy deweloperskie,
które w jakikolwiek sposób przedstawiają oferty kredytowe klientom.


Pośrednicy w przyznawaniu kredytu będą musieli być zarejestrowani
w KNF, będą musieli zdać egzamin, co na pewno pozytywnie wpłynie na stan
wiedzy i kompetencje pracowników, a także będą musieli odprowadzać 0,3
proc. swojej prowizji, którą uzyskują od banku, na rzecz KNF
– mówi ekspert Grupy Deweloperskiej Geo.

Jak
pokazuje raport PwC z 2016 roku, obecnie niemal co drugi kredyt
hipoteczny zaciągany jest poprzez firmę pośredniczącą. Z kolei według
AMRON-SARFIN w I kw. 2017 roku zawarto o jedną piątą więcej umów
kredytowych niż rok wcześniej. Na koniec marca łączne zadłużenie z tego
tytułu wyniosło 390,114 mld zł, natomiast czynnych umów kredytowych było
2,083 mln sztuk.

Wchodząca
w życie kilka lat temu ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego, była różnie odbierana przez środowisko,
natomiast wraz z upływem czasu można powiedzieć, że bardzo pozytywnie
wpłynęła na rynek, właśnie w kontekście zwiększonego zaufania klientów
do branży deweloperskiej. Bez wątpienia ustawa o kredycie hipotecznym
spowoduje ten sam efekt w perspektywie najbliższych kilku lat
– przewiduje Piotr Kijanka.

Mówi:    Piotr Kijanka
Funkcja:    dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
Firma:    Grupa Deweloperska Geo

http://biznes.newseria.pl/news/jutro-wchodzi-w-zycie,p1104206251